ویدیوی معرفی اپلیکیشن ابزار کانکور 

مشاهده ویدیوهای درسی به صورت کاملا آفلاین در اپلیکیشن ابزار کانکور

نمونه ویدیوهای مضامین مکتب 

ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
فزیک صنف دوازدهم
پخش ویدیو
ادبیات صنف دوازدهم
ادبیات دری صنف دوازدهم
پخش ویدیو

کتب راهنمای معلم در ابزارکانکور

دوره لیسه

  • صنف 10
  • صنف 11
  • صنف 12
ابزارکانکور

دوره متوسطه

  • صنف 7
  • صنف 8
  • صنف 9
ابزارکانکور

دوره ابتدایی

  • صنف 1 | صنف 2
  • صنف 3 | صنف 4
  • صنف 5 | صنف 6
ابزارکانکور