زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

فهرست درس ادبیات دری

 1. درس اول: حمد (مناجات)
 2. درس دوم: نعت
 3. درس سوم: ادبیات از دیدگاه اسلام
 4. درس چهارم: ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
 5. درس پنجم: استقلال فردی و اجتماعی
 6. درس ششم: کلیله و دمنه
 7. درس هفتم: شعر دری از لحاظ قالب شعری
 8. درس هشتم: آیین سخنرانی
 9. درس نهم: علم معانی
 10. درس دهم: امیر علی شیر نوایی
 11. درس یازدهم: اضرار مشروبات الکولی (شراب)
 12. درس دوازدهم: رُمان چیست؟
 13. درس سیزدهم: چهار مقاله
 14. درس چهاردهم: در چهرۀ فرهنگی و ادبی
 15. درس پانزدهم: معلولیت
 16. درس شانزدهم: گابرییل گارسیا مارکیز
 17. درس هفدهم: مکتب های ادبی
 18. درس هژدهم: ازدواج های اجباری
 19. درس نزدهم: احمد شاه بابا و نمونۀ شعر دری او
 20. درس بیستم: آرشیف ملی
 21. درس بیست و یکم: علم عروض
 22. درس بیست و دوم: دانش و هنر
 23. درس بیست و سوم: ژانرها یا انواع ادبی
 24. درس بیست و چهارم: نقد ادبی
 25. درس بیست و پنجم: ادبیات دری در قرون 14,13
 26. درس بیست و ششم: نقش جوانان در انکشاف و توسۀ کشور
 27. درس بیست و هفتم: دکتور عبدالاحمد جاوید
 28. درس بیست و هشتم: فرخی سیستانی
 29. واژه نامه
 30. فهرست منابع

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس زبان انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی