تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری ) صنف دوازدهم

تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری ) صنف دوازدهم

فهرست درس تعلیم و تربیۀ اسلامی (مذهب جعفری)

 1. درس اول: قدرت الهی
 2. درس دوم: رحمانیّت و رحیمیّت
 3. درس سوم: قیومیت خداوند(ج)
 4. درس چهارم: حکمت ختم نبوُّت
 5. درس پنجم: ابعاد ولایت پیامبر اسلام(ص)
 6. درس ششم: گسترۀ رسالت پیامبر اسلام(ص)
 7. درس هفتم: مهدویت یا حکومت جهانی اسلام
 8. درس هشتم: توسُّل
 9. درس نهم: دعا و نیایش
 10. درس دهم: معاد(1)
 11. درس یازدهم: بهشت و جهنم
 12. درس دوازدهم: رهن
 13. درس سیزدهم: ضمانت و کفالت
 14. درس چهاردهم: ودیعه(امانت)
 15. درس پانزدهم: مزارعه
 16. درس شانزدهم: اجاره
 17. درس هفدهم: غصب
 18. درس هجدهم: وقف
 19. درس نوزدهم: میراث(1)
 20. درس بیستم: میراث(2)
 21. درس بیست و یکم: ارث و میراث(3)
 22. درس بیست و دوم: یمین(سوگند و احکام آن)
 23. درس بیست و سوم: (سر بریدن حیوان)(1)
 24. درس بیست و چهارم: (سر بریدن حیوان)(2)
 25. درس بیست و پنجم: خوردنی ها و آشامیدنی ها
 26. درس بیست و ششم: حقوق والدین
 27. درس بیست و هفتم: حقوق فرزندان
 28. درس بیست و هشتم: حقوق خویشان
 29. درس بیست و نهم: حقوق همسایه
 30. درس سی ام: حقوق بزرگسالان
 31. درس سی و یکم: حقوق حیوانات
 32. درس سی و دوم: حقوق رعیت بر حکومت(1)
 33. درس سی و سوم: حقوق رعیت بر حکومت(2)
 34. درس سی و چهارم: محیط زیست
 35. درس سی و پنجم: حق نصیحت کننده
 36. درس سی و ششم: ربا خواری
 37. درس سی و هفتم: اعتدال و میانه روی
 38. درس سی و هشتم: عدالت اجتماعی(1)
 39. درس سی و نهم: عدالت اجتماعی(2)
 40. درس چهلم: حلم و بردباری(1)
 41. درس چهل و یکم: حلم و بردباری(2)

 

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری ) صنف دوازدهم

تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری ) صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی