تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

فهرست درس تعلیمات مدنی

 1. فصل اول: دولت
 2. اهداف فصل
 3. ضرورت به دولت
 4. اقسام دولت
 5. ساختار دولت
 6. قانون
 7. قانون اساسی
 8. خلاصۀ فصل اول
 9. فصل دوم: مشارکت سیاسی
 10. اهداف فصل
 11. مشارکت سیاسی چیست؟
 12. شیوه های مشارکت سیاسی
 13. مشارکت زنان
 14. خلاصه فصل دوم
 15. فصل سوم: روابط بین المللی
 16. اهداف فصل
 17. ابزار روابط بین المللی
 18. روابط اقتصادی
 19. روابط سیاسی
 20. روابط فرهنگی
 21. جهانی شدن
 22. خلاصه فصل سوم
 23. فصل چهارم: حقوق بشر
 24. اهداف فصل
 25. تاریخچه حقوق بشر
 26. اعلامیه جهانی حقوق بشر
 27. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 28. خلاصه فصل چهارم
 29. فصل پنجم: دموکراسی
 30. اهداف فصل
 31. تعریف و ماهیت دموکراسی
 32. اهداف، اصول و لوازم دموکراسی
 33. دموکراسی در افغانستان
 34. خلاصۀ فصل پنجم
 35. فصل ششم: رسانه ها
 36. اهداف فصل
 37. به افکار عمومی و رسانه ها آشنا شوید
 38. انواع رسانه ها
 39. رسانه ها و دموکراسی
 40. آزادی بیان و اخلاق رسانه یی
 41. خلاصه فصل ششم

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس زبان انگلیسی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی