کمپیوتر صنف دوازدهم

کمپیوتر صنف دوازدهم

فهرست درس کمپیوتر

 1. فصل اول:
 2. درس اول: کمپیوتر در زنده گی معاصر
 3. درس دوم: تجارت الکترونیکی
 4. درس سوم: اطلاعات و ارتباطات
 5. درس چهارم: سیستم های نظامی
 6. درس پنجم: سافت ویرهای سیستمی
 7. درس ششم: محافظت کمپیوتر از ویروس ها
 8. فصل دوم: سیستم عامل ویندوز
 9. درس هفتم: جستجو کنندۀ ویندوز(اکسپلورر)
 10. درس هشتم: کار با فایل ها در جستجو کننده ویندوز(کسپلورر)
 11. درس نهم: کنترول پنل و کاربرد آن
 12. فصل سوم: برنامۀ پاورپاینت
 13. درس دهم: تصحیح سلاید در پرزنتیشن
 14. درس یازدهم: درج صدا در سلاید
 15. درس دوازدهم: درج چارت در سلاید
 16. درس سیزدهم: درج یادداشت های ارائه کننده
 17. فصل چهارم:
 18. درس چهاردهم: آشنایی با محیط اکسل
 19. درس پانزدهم: میلۀ انتخاب کتاب کاری
 20. درس شانزدهم: استفاده از دستور (Help)
 21. فصل پنجم:
 22. درس هفدهم: کار با صفحۀ کاری و حجره (Cell) ها
 23. درس هژدهم: فارمت کردن حجره(Cell) صفحۀ کاری
 24. درس نزدهم: فورمول ها
 25. فصل ششم:
 26. درس بیستم: آشنایی با شبکۀ جهانی انترنت
 27. درس بیست و یکم: طریقۀ دست یابی به انترنت
 28. درس بیست و دوم: ویب گستر جهانی
 29. فصل هفتم: پست الکترونیکی(E-mail)
 30. درس بیست و سوم: آشنایی با پست الکترونیکی
 31. درس بیست و چهارم: ضمیمه کردن فایل ها
 32. فصل هشتم: آشنایی با مرور کننده ها (Browsers)
 33. درس بیست و پنجم: مرور کننده(Browser) چیست؟
 34. درس بیست و ششم: معرفی محیط مرورکننده (IE)

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس زبان انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
کمپیوتر صنف دوازدهم

کمپیوتر صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی