تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

فهرست درس تعلیم تربیه اسلامی

 1. درس اول: وزن کردن اعمال
 2. درس دوم: حوض
 3. درس سوم: صراط
 4. درس چهارم: جنت
 5. درس پنجم: جهنم
 6. درس ششم: نواقض ایمان (1)
 7. درس هفتم: شرک اصغر
 8. درس هشتم: نواقض ایمان(2)
 9. درس نهم: کفر اصغر
 10. درس دهم: بدعت
 11. درس یازدهم: مقام اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم
 12. بخش حدیث
 13. درس دوازدهم: شناخت حدیث صحیح و حسن
 14.  درس سیزدهم: حدیث ضعیف
 15. درس چهاردهم: حدیث موضوع
 16. درس پانزدهم: کتاب های مشهور حدیث
 17. درس شانزدهم: مسؤولیت شناسی
 18. درس هفدهم: هفت گناه هلاک کننده(1)
 19. درس هژدهم: هفت گناه هلاک کننده(2)
 20. درس نزدهم: امر به معروف و نهی از منکر
 21. درس بیستم: اقتصاد در مصرف
 22. درس بیست و یکم: دو سرچشمۀ هدایت
 23. درس بیست و دوم: نقش زنان در جهاد
 24. درس بیست و سوم: راست گویی
 25. درس بیست و چهارم: آداب مجلس
 26. بخش اصول فقه
 27. درس بیست و پنجم: آشنایی با اصول فقه
 28. درس بیست و ششم: پیدایش علم اصول فقه و سیر تکاملی آن
 29. درس بیست و هفتم: مدارس اصول فقه
 30. درس بیست و هشتم: مصادر و مآخذ شریعت اسلامی
 31. درس بیست و نهم: احکام قرآن
 32. درس سی ام: سنت نبوی
 33. درس سی و یکم: اجماع
 34. درس سی و دوم: قیاس
 35. درس سی و سوم: دلایل اختلافی(1)
 36. درس سی و چهارم: دلایل اختلافی(2)
 37. درس سی و پنجم: راه های استدلال از نصوص
 38. درس سی و ششم: حکم شرعی(1)
 39. درس سی و هفتم: حکم شرعی(2)
 40. درس سی و هشتم: فتوا

 

 


درس تفسیر شریف صنف دوازدهم

درس فزیک صنف دوازدهم

درس پشتو صنف دوازدهم

درس تعلیم و تربیه اسلامی (مذهب جعفری) صنف دوازدهم

درس تاریخ صنف دوازدهم

درس جغرافیه صنف دوازدهم

درس انگلیسی صنف دوازدهم

درس تعلیمات مدنی صنف دوازدهم

درس کمپیوتر صنف دوازدهم

درس ریاضی صنف دوازدهم

درس کیمیای عضوی صنف دوازدهم

درس بیولوژی صنف دوازدهم

درس زبان و ادبیات دری صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو معرفی ابزارکانکور
پخش ویدیو
نمونه ویدیو تاریخ صنف دهم
تمدن آریانا تاریخ صنف دهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو پشتو صنف یازدهم
حمد پشتو صنف یازدهم
پخش ویدیو
نمونه ویدیو ریاضی صنف دوازدهم
پخش ویدیو
تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

تعلیم و تربیه اسلامی صنف دوازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

typography 2

نام نویسی